Гаранционна Карта Vidima

Animated publication

Име на продукта и код на изделието

Закупено от

/фирма, магазин, адрес, телефон/

Фактура / фискален бон / №

Дата на продажба

Печат и подпис продавача

Дата на постъпване в сервизен център

Дата на издаване от сервизен център

Сервизен център

Ремонт/Проверка извършен от

Поръчка №

Описание на ремонта

5

6

7

8

Made with FlippingBook - Online catalogs