ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Σχεδιασμός για ποιότητα και αξιοπιστία

Όλα μας τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά στο εργαστήριο κατά τη φάση ανάπτυξής τους, και έχουν υποβληθεί σε δοκιμές πίεσης, αντοχής, θορύβου και υδραυλικής λειτουργίας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης, όπως η κατηγορία NF και WRAS, ώστε οι πελάτες μας να γνωρίζουν ότι η ποιότητά μας ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα.

Πυρασφάλεια Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται από την Ideal Standard για την παραγωγή καζανακίων είναι βαθμονομημένα ως πυράντοχα κατηγορίας EI 120 και συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 13502-2:2016. Έλεγχος θορύβου Όλα μας τα καζανάκια είναι κατηγορίας NF 1 – κάτω από 20dbA – που αποτελεί και την πιο αθόρυβη κατηγορία, και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN14124. Τα ακουστικά αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν - σύμφωνα με το πρότυπο EN 4109-5 - σε ανεξάρτητο, εγνωσμένου κύρους εργαστήρι ηχητικών δοκιμών και διατίθενται κατόπιν αιτήματος, έδειξαν ότι τα καζανάκια ProSys 120 είναι εξίσου ή ακόμη και πιο αθόρυβα με πολλά παρόμοια προϊόντα της αγοράς. Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων CPR305/2013 όλα τα καζανάκια που πωλούνται από την Ideal Standard φέρουν σήμανση CE και έχουν παραχθεί και δοκιμαστεί σύμφωνα το εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντων EN 14055.

Πιστοποίηση NF Τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα βάσει προτύπων πιστοποίησης NF. Πρόκειται για ένα ευρέως αναγνωρισμένο στην Ευρώπη ορόσημο ποιότητας και ασφάλειας. WRAS Τα προϊόντα μας έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του WRAS για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση υδραυλικών συστημάτων, μπαταριών παροχής νερού και συσκευών που χρησιμοποιούν νερό, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση, σπατάλη και επιμόλυνση του πόσιμου νερού. Δοκιμές μολύβδου Τα πλαίσια στήριξης λεκάνης και μπιντέ έχουν δυνατότητα στήριξης 400 kg, τα πλαίσια εγκατάστασης ουρητηρίων 100 kg και τα πλαίσια νιπτήρα 150 kg, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα για κάθε έργο χωρίς να απαιτούνται προϊόντα ειδικού σχεδιασμού. Οι εγγυήσεις της Ideal Standard είναι το ίδιο εκτενείς όσο και οι δοκιμές μας, καθώς τα κινητά μέρη και τα δοχεία έχουν 5ετή εγγύηση και τα πλαίσια 10ετή εγγύηση, ενώ παρέχεται η διασφάλιση ότι τα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 25 χρόνια μετά την αγορά.

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online