ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

1

2

3

1. Εισαγάγετε τη ράβδο με το σπείρωμα στην προβλεπόμενη οπή του πλαισίου και ρυθμίστε το πλήκτρο του επίτοιχου στηρίγματος στη θέση «unlocked» ώστε να κουμπώσει το σπείρωμα της ράβδου. 2. Σπρώξτε τη ράβδο μέσα στο πλαίσιο μέχρι να κάνει «κλικ» και να ασφαλίσει στη θέση της, ρυθμίστε το στήριγμα στο κατάλληλο βάθος και περιστρέψτε την για να έχετε την πιο

κατάλληλη πρόσβαση για στερέωση στον τοίχο. Στη συνέχεια, το πλήκτρο στο στήριγμα μπορεί να ρυθμιστεί στη θέση «locked». 3. Το στήριγμα μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί στον τοίχο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πακέτο στερέωσης και με ένα κλειδί Άλεν κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο είναι απόλυτα επίπεδο.

Σύστημα στήριξης ProSys™ EasyFix™

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online