ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση & συντήρηση

Στην Ideal Standard, πιστεύουμε ότι η ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης είναι εξίσου σημαντική με την αξιοπιστία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πλαίσια μας διαθέτουν το σύστημα στήριξης EasyFix TM που επιτρέπει γρήγορη στερέωση στον τοίχο και ακριβή ευθυγράμμιση σε 3 εύκολα βήματα για ασφαλή εγκατάσταση. Διατίθεται και με φρένα στα πόδια, έτσι ώστε να μην χρειάζεται δεύτερο άτομο για να κρατήσει το πλαίσιο κατά τη ρύθμιση του ύψους – μετατρέποντας έτσι την εγκατάσταση σε δουλειά για ένα άτομο. Αυτή η απλή ρύθμιση ύψους σημαίνει ότι τα εντοιχιζόμενα συστήματα μας μπορούν εύκολα να καλύψουν διαφορετικούς τύπους δαπέδων ή συγκεκριμένες ανάγκες πελατών. Τα εντοιχιζόμενα συστήματά μας προσφέρουν επίσης λύσεις για εφαρμογή σε τοίχο ή γυψοσανίδα, καθώς και για την εφαρμογή διαφορετικών στοιχείων μπάνιου.

Για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία, ορισμένα μοντέλα έχουν διαφορετικές επιλογές εισροής νερού για να κάνουν τη συντήρηση λιγότερο χρονοβόρα. Επιπλέον, δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία, ενώ κάποια καζανάκια διαθέτουν μονοκόμματη πλάκα κάλυψης για εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται αντικατάσταση εξαρτημάτων. Έχουμε κάνει την προσαρμογή του όγκου έκπλυσης ευκολότερη και ταχύτερη – μπορεί να γίνει είτε πριν είτε μετά την εγκατάσταση προσαρμόζοντας απλώς τη βαλβίδα παροχής. Τα καζανάκια μας μπορούν να λειτουργήσουν με ηλεκτρονικές, μηχανικές ή πνευματικές πλακέτες, ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις των χρηστών.

« Πιστεύουμε ότι η ευκολία εγκατάστασης και συντή ρησης είναι εξίσου σημα ντική με την αξιοπιστία.»

Πλαίσιο: Πλαίσιο Στήριξης ProSys® 120 M

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online