ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Κρεμαστή λεκάνη AquaBlade ® : Connect Air Πλακέτα για καζανάκι: Oleas ™ M1/ P1 σε χρωμέ

Το σύστημα SmartFlush βελτιώνει την υγιεινή

Πρόκειται για ένα αυτόνομο σύστημα μέσα στο καζανάκι που διανέμει υγρό καθαριστικό με κάθε έκπλυση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ταμπλέτες, που έρχονται πάντα σε επαφή με το νερό και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο καζανάκι και τα εξαρτήματά του, το απολυμαντικό υγρό αποθηκεύεται σε ξεχωριστό δοχείο μέσα στο καζανάκι και χορηγείται σε μικρή δόση με κάθε έκπλυση απευθείας από το σωλήνα έκπλυσης για να αναμειχθεί με το νερό και να καθαριστεί το εσωτερικό της λεκάνης. Το σύστημα SmartFlush είναι συμβατό με όλα τα καζανάκια Ideal Standard καθώς και με επιλεγμένα μοντέλα της σειράς πλακετών Oleas™. Η επαναπλήρωσή του γίνεται γρήγορα και εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υγρό απολυμαντικό λεκάνης (συνιστούμε υγρά καθαριστικά χωρίς χλώριο, με ιξώδες μεταξύ 150 και 300cp στους 20°C). • Υγιεινή και καθαριότητα με κάθε έκπλυση • Χωρητικότητα αποθήκευσης 450ml, επαρκής για περίπου 200 εκπλύσεις • Ελεγχόμενη δοσολογία: 2 ml ανά έκπλυση • Γρήγορη και εύκολη επαναπλήρωση – απλά πιέστε την πλακέτα στο πλάι, τραβήξτε το ακροφύσιο και ξαναγεμίστε το δοχείο. Στη συνέχεια, κλείστε την πλακέτα.

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online