ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Πως λειτουργεί

Αυτή η ισχύς επαναφορτίζει ένα μέρος της ενέργειας που δαπανάται για την ενεργοποίηση της έκπλυσης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η κίνηση του νερού που ξαναγεμίζει το καζανάκι παράγει ενέργεια.

3

2

1

4

Η έκπλυση ενεργοποιείται από έναν ανέπαφο χωρητικό αισθητήρα εντός της πλακέτας, με εύρος ανίχνευσης από 20 έως 30mm.

Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας σηματοδοτείται όταν η πλακέτα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Η επαναφόρτιση είναι απαραίτητη κάθε 6 έως 12 μήνες, ανάλογα με τη χρήση.

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online