ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

ProSys TM Λύσεις για το Μπάνιο

ProSys TM 80 Η ευέλικτη λύση για εγκαταστάσεις λεπτού πάχους • Συντήρηση χωρίς εργαλεία, με πρόσβαση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που γίνεται με αφαίρεση της πλακέτας ενεργοποίησης ή της ανέπαφης πλακέτας σε περίπτωση τοποθέτησης πλακέτας απομακρυσμένης λειτουργίας. • Η ενσωματωμένη βαλβίδα διακοπής στο καζανάκι επιτρέπει την απενεργοποίηση της παροχής νερού πριν την αντικατάσταση της βαλβίδας εισροής ή των στεγανοποιητικών βαλβίδων παροχής. Βαλβίδα εξαγωγής • Διπλή έκπλυση, προρυθμισμένη για 6/3 λίτρα • Λειτουργία δύο βημάτων για ρύθμιση των όγκων έκπλυσης στα 4,5/3 λίτρα Τεχνολογία SmartValve • Η βαλβίδα εισροής αποκλειστικά για την εξοικονόμηση νερού καθυστερεί την επαναπλήρωση μέχρι να κλείσει η βαλβίδα έκπλυσης • Αθόρυβο – Πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1 Συμβατά κιτ • Κιτ SmartFlush – R018667 • Κιτ πνευματικής μετατροπής – R014967

• Κιτ ηλεκτρονικής μετατροπής – αισθητήρας – R015067 • Κιτ ηλεκτρονικής μετατροπής – υπέρυθρες – R015167 • Κιτ SmartForce – R019167

Συμβατότητα πλακέτας για καζανάκι Μηχανική • Oleas M1, M2, M3, M4 • Solea M1, M2 • Septa Pro M1, M2 Πνευματική με κιτ μετατροπής ProSys ™ 80P • Oleas P1, P2, P3 • Solea P1, P2 • Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5 • Septa XS P1, P2 • Septa Pro Floor Ηλεκτρονική με κιτ μετατροπής ProSys ™ 80NTS • Symfo NT1 • Altes NT1 Ηλεκτρονική με κιτ μετατροπής ProSys ™ 80NTS IR • Septa Pro E1, E2

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online