ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

ProSys TM Λύσεις για το Μπάνιο

ProSys TM 150Η τέλεια λύση για εφαρμογές χαμηλού ύψους • Συντήρηση χωρίς εργαλεία, με πρόσβαση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που γίνεται με αφαίρεση της πλακέτας ενεργοποίησης ή της ανέπαφης πλακέτας σε περίπτωση τοποθέτησης πλακέτας απομακρυσμένης λειτουργίας. • Η ενσωματωμένη βαλβίδα διακοπής στο καζανάκι επιτρέπει την απενεργοποίηση της παροχής νερού πριν την αντικατάσταση της βαλβίδας εισροής ή των στεγανοποιητικών βαλβίδων παροχής. • Διαθέτει πολλαπλές συνδέσεις νερού και υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτας εμπρός ή άνω Βαλβίδα εξαγωγής • Διπλή έκπλυση, προρυθμισμένη για 6/3 λίτρα • Απλή λειτουργία για ρύθμιση των όγκων έκπλυσης στα 4,5/3 λίτρα • στεγανοποιητικό από EPDM Τεχνολογία SmartValve • Αποκλειστική βαλβίδα εισροής για εξοικονόμηση νερού με σύστημα καθυστερημένης επαναπλήρωσης • Αθόρυβο – Πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1 Συμβατά κιτ • Κιτ SmartFlush – R018667 • Κιτ πνευματικής μετατροπής – R009267 • Κιτ μετατροπής για τοποθέτηση πλακέτας άνω (για πλακέτες για καζανάκι Oleas) – R017667 Συμβατότητα πλακέτας για καζανάκι Μηχανική –Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτα εμπρός • Oleas M1, M2, M3, M4 • Solea M1, M2 • Septa Pro M1, M2 Μηχανική - Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτα άνω • Solea M1, M2 • Septa Pro M1, M2 Μηχανική με Κιτ Μετατροπής ProSys 150 MT - Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτα άνω • Oleas M1, M2, M3, M4 Πνευματική με Κιτ Μετατροπής ProSys ™ 150P - Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτα εμπρός και άνω • Oleas P1, P2, P3 • Solea P1, P2 • Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5 • Septa XS P1, P2

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online