ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες ProSys ™ 120

Πλαίσιο στήριξης 120 M 3 Ύψη Πλαίσιο στήριξης για Τοποθέτη ση σε Γυψοσανίδα 120 M

Πλαίσιο στήριξης για Τοποθέτη ση σε Γυψοσανίδα 120 P

Μοντέλο Πλαίσιο στήριξης 120 M 3Υψών

Τιμή XX

Ref R009567

Μοντέλο Πλαίσιο στήριξης FS 120 M

Τιμή XX

Ref R015467

Μοντέλο Πλαίσιο στήριξης FS 120 P

Τιμή XX

Ref R009667

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλιν θοδομής και ινογυψοσανίδας • Επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους της λεκάνης σε τρεις διαφορετικές θέσεις πριν κλείσει ο τοίχος • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Γρήγορα ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών με φρένα, που επι τρέπουν να γίνει η εγκατάσταση από ένα άτομο • Ρυθμιζόμενο ύψος μεταξύ 0 και 200 mm • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με το σύστημα στήριξης EasyFix ® • Ρυθμιζόμενο βάθος από 150 έως 210mm • Πλαίσιο ανθεκτικό στη διάβρωση και τις εκδορές • Γωνία παροχής ρυθμιζόμενου βάθους και κατεύθυνσης • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατρο πής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυ σης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 • 2 επιλογές παροχής νερού (από πίσω κεντρικά άνω & από την αριστερή πλευρά άνω) • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/90 με προσαρμογείς 90/100 και 90/110

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία ινογυψοσανίδας • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Γρήγορα ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών με φρένα, που επιτρέπουν να γίνει η εγκατάσταση από ένα άτομο • Ρυθμιζόμενο ύψος μεταξύ 0 και 200 mm • Πλαίσιο ανθεκτικό στη διάβρωση και τις εκδορές • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με το σύστημα στήριξης EasyFix® • Γωνία παροχής ρυθμιζόμενου βάθους και κατεύθυνσης • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 • 2 επιλογές παροχής νερού (από πίσω κεντρικά άνω & από την αριστερή πλευρά άνω) • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/100mm

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία ινογυψο σανίδας • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Γρήγορα ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών με φρένα, που επι τρέπουν να γίνει η εγκατάσταση από ένα άτομο • Ρυθμιζόμενο ύψος μεταξύ 0 και 200 mm • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με το σύστημα στήριξης EasyFix ® • Πλαίσιο ανθεκτικό στη διάβρωση και τις εκδορές • Γωνία παροχής ρυθμιζόμενου βάθους και κατεύθυνσης • Πνευματική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυ σης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 • 2 επιλογές παροχής νερού (από πίσω κεντρικά άνω & από την αριστερή πλευρά άνω) • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/100mm

67

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online