ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες ProSys ™ 150

Καζανάκι λεκάνης 150 M

Πλαίσιο Στήριξης 150 M

Πλαίσιο Στήριξης για Τοποθέτη ση σε Γυψοσανίδα 150 M

Μοντέλο Καζανάκι λεκάνης 150 M

Τιμή XX

Ref R014167

Μοντέλο Πλαίσιο Στήριξης 150 M

Τιμή XX

Ref R009067

Μοντέλο Πλαίσιο Στήριξης FS 150 M

Τιμή XX

Ref R009167

• Συμβατό με εφαπτόμενες λεκάνες ελεύθερης τοποθέτησης • Για εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής • Ελάχιστο βάθος τοίχου 150mm • Παρέχεται με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας, συμβατή με Solea M1, Solea M2 και Septa Pro M1 • Απαιτεί το ξεχωριστό κεντρικό κιτ R017667 για τη δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτας άνω των πλακετών Oleas M1, M2, M3 & M4 • Διατίθενται κιτ πνευματικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό ή άνω μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L Τύπου 6 • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5/5.5 λίτρα Τύπου 5 • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 & 4 • 3 επιλογές παροχής νερού, από πάνω δεξιά και πλευρικά, από την αριστερή και τη δεξιά παροχή • Παρέχεται με στηρίγματα τοίχου για το καζανάκι • Σωλήνας έκπλυσης λεκάνης και στεγανοποιητικό

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και ινογυψοσανίδας • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Γρήγορα ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών με φρένα, που επιτρέπουν να γίνει η εγκατάσταση από ένα άτομο • Ρυθμιζόμενο ύψος μεταξύ 0 και 200 mm • Συνολικό ύψος 820mm, κατάλληλο για χαμηλή τοποθέτηση ή τοποθέτηση κάτω από παράθυρο • Ρυθμιζόμενο βάθος 150 >200mm • Γωνία παροχής ρυθμιζόμενου βάθους και κατεύθυνσης • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό ή άνω μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 και 5 • 3 επιλογές παροχής νερού, από πάνω δεξιά και πλευρικά, από την αριστερή και τη δεξιά παροχή • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm, γωνία παροχής 90/90 με προσαρμογείς 90/100 και 90/110

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και ινογυψοσανίδας • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Γρήγορα ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών με φρένα, που επιτρέπουν να γίνει η εγκατάσταση από ένα άτομο • Ρυθμιζόμενο ύψος μεταξύ 0 και 200 mm • Συνολικό ύψος 820mm, κατάλληλο για χαμηλή τοποθέτηση ή τοποθέτηση κάτω από παράθυρο • Ελάχιστο βάθος 180mm • Γωνία παροχής ρυθμιζόμενου βάθους και κατεύθυνσης • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό ή άνω μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 και 5 • 3 επιλογές παροχής νερού, από πάνω δεξιά και πλευρικά, από την αριστερή και τη δεξιά παροχή • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm, γωνία παροχής 90/90 με προσαρμογείς 90/100 και 90/110

69

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online