ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες Πλαίσια Ντους

Πλαίσιο Ντους Μπαταρίας & Κεφαλής

Πλαίσιο Ντους Μπαταρίας

Μοντέλο Πλαίσιο Ντους Μπα ταρίας και Κεφαλής

Τιμή XX

Ref R016767

Μοντέλο Πλαίσιο Ντους Μπα ταρίας

Τιμή XX

Ref R016667

• Συμβατό με εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους • Για εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και ινογυψοσανίδας • Ρυθμιζόμενο βάθος μπαταρίας ντους • Ρυθμιζόμενο ύψος βραχίονα & ροζέτας ντους

• Συμβατό με εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους • Για εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και ινογυψοσανίδας • Ρυθμιζόμενο βάθος μπαταρίας ντους

Χαρακτηριστικά • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου • 2 x γωνίες σύνδεσης τοίχου ½”F x ½”M

Χαρακτηριστικά • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου • 1 x γωνία σύνδεσης τοίχου ½”F x ½”M

75

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online