ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες Πλακέτες για καζανάκι

Oleas ™ P1

Oleas ™ P2

Oleas ™ P3

234

8,5

241

234

8,5

8,5

165

154

154

Μοντέλο P1 Λευκό P1 Χρωμέ P1 Ματ χρωμέ

Τιμή XX XX XX

Ref R0116AC R0116AA R0116JG

Μοντέλο P2 Λευκό P2 Χρωμέ P2 Ματ χρωμέ

Τιμή XX XX XX

Ref R0119AC R0119AA R0119JG

Μοντέλο P3 Λευκό P3 Χρωμέ P3 Ματ χρωμέ

Τιμή XX XX XX

Ref R0124AC R0124AA R0124JG

• Στρογγυλεμένο τετράγωνο design • Διπλή λειτουργία • Πνευματικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

• Στρογγυλός σχεδιασμός • Διπλή λειτουργία • Πνευματικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

• Τετράγωνο design • Διπλή λειτουργία • Πνευματικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

80

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online