ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες Πλακέτες για καζανάκι

Solea ™ P2

Septa Pro ™ E1

Septa Pro ™ E2

230

243

10

243

17

17

64

163

163

146

Τιμή XX XX XX XX

Μοντέλο E1 Χρωμέ

Τιμή XX

Ref R0131AA

Μοντέλο E2 Χρωμέ

Τιμή XX

Ref R0132AA

Ref R0110AC R0110AA R0110JG R0110A6

Μοντέλο P2 Λευκό P2 Χρωμέ P2 Ματ χρωμέ P2 Μαύρο soft-touch

•Υλικό ABS • Διπλή λειτουργία

• Υλικό Zamac • Διπλή λειτουργία (<μισή έκπλυση 60s >πλήρης έκπλυση 60s) • Υπέρυθρης ή μηχανικής ενεργοποίησης (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος) • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N • Οι εκπλύσεις ενεργοποιούνται όταν ο χρήστης απομα-κρύνεται • Αυτόματο • Προεγκατεστημένη σύνδεση παροχής ρεύματος που απαιτείται για τον μετασχηματιστή • Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής 230v/120 • Αυτόματη έκπλυση κάθε 24 ώρες • Αντοχή στον βανδαλισμό

•Υλικό Zamac • Διπλή λειτουργία (<μισή έκπλυση 60s >πλήρης έκπλυση 60s) • Υπέρυθρης ενεργοποίησης • Οι εκπλύσεις ενεργοποιούνται όταν ο χρήστης απομα-κρύνεται • Προεγκατεστημένη σύνδεση παροχής ρεύματος που απαιτείται για τον μετασχηματιστή • Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής 230v/120 • Αντοχή στον βανδαλισμό

• Πνευματικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

82

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online