ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Septa Pro ™ M1

Septa Pro ™ M2

Septa Pro ™ P1

243

17

243

17

215

50 2

145

163

163

Μοντέλο M1 Χρωμέ

Τιμή XX

Ref R0127MY

Μοντέλο M2 Χρωμέ

Τιμή XX

Ref R0128MY

Μοντέλο P1 Χρωμέ

Τιμή XX

Ref R0188MY

• Υλικό Zamac • Διπλή λειτουργία

• Υλικό Zamac • Μονή λειτουργία

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι • Διπλή λειτουργία

• Μηχανικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N • Αντοχή στον βανδαλισμό

• Μηχανικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N • Αντοχή στον βανδαλισμό

• Πνευματικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N • Δεν περιλαμβάνονται: το υλικό στερέωσης και ο πνευ-ματικός σωλήνας • Αντοχή στον βανδαλισμό

83

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online