ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Septa Pro ™ U3

110

83.5

110

32.5

G1/2’’

5.5

121

103

G1/2’’

127 95

17.5

min 98 158 max

35

124

12

150

Μοντέλο U3 Λευκό U3 Χρωμέ U3 Ματ χρωμέ

Τιμή XX XX XX

Ref R0139AC R0139AA R0139JG

•Υλικό ABS • Μονή λειτουργία

• Μηχανικής ενεργοποίησης • Διατίθεται σε τρία χρώματα •Πίεση ροής 0,8 - 5 bar • Όγκος έκπλυσης 0,3l/s • Αντοχή στον βανδαλισμό

87

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online