ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες Αξεσουάρ

Κιτ Πνευματικής Μετατροπής 120 Κιτ Ηλεκτρονικής Μετατροπής 120 – Αισθητήρας

Κιτ Ηλεκτρονικής Μετατροπής 120 – Υπέρυθρες

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 120 P

Τιμή XX

Ref R009867

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 120 NT S

Τιμή XX

Ref R015867

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 120 NT IR

Τιμή XX

Ref R009967

• Μετατροπή από μηχανικής σε πνευματικής ενεργοποίη σης • 2 x 350mm πνευματικοί σωλήνες • Άγκιστρα πνευματικής βαλβίδας παροχής • Πνευματικές αναρτήσεις • Συμβατό με καζανάκια ProSys ™ 120 • Συμβατό με πνευματικές πλακέτες για καζανάκι

• Μετατροπή πλακετών για καζανάκι Symfo™ και Altes™ από μηχανικής ενεργοποίησης σε ηλεκτρονικής με αισθητήρα • Απαιτείται προεγκατάσταση της ηλεκτρικής σύνδεσης για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο • Παρέχεται με μετασχηματιστή για τη μετατροπή της τά σης του δικτύου σε εξαιρετικά χαμηλή τάση για βέλτιστη ασφάλεια • Συμβατό με καζανάκια ProSys™ 120

• Μετατροπή πλακετών για καζανάκι Symfo™ και Altes™ από μηχανικής ενεργοποίησης σε ηλεκτρονικής με υπέρυθρες • Απαιτείται προεγκατάσταση της ηλεκτρικής σύνδεσης για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο • Ο μετασχηματιστής παρέχεται με τις πλακέτες Septa Pro™ E1 και E2 • Συμβατό με καζανάκια ProSys™ 120

88

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online