ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Κιτ SmartForce 120

Κιτ Πνευματικής Μετατροπής 80 Κιτ Ηλεκτρονικής Μετατροπής 80 – Αισθητήρας

Μοντέλο Κιτ SmartForce 120

Τιμή XX

Ref R015767

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 80 P

Τιμή XX

Ref R014967

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 80 NT S

Τιμή XX

Ref R015067

• Μετατροπή από μηχανικής σε ηλεκτρονικής ενεργοποί ησης (αισθητήρας) • Απαιτείται προεγκατάσταση της ηλεκτρικής σύνδεσης για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο • Μπορεί να ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση έκπλυσης • Η ενεργοποίηση έκπλυσης μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα για καθαρισμό για καθαρισμό • Βαθμός προστασίας του αισθητήρα: IP67 • Ηλεκτρονικές συνδέσεις κατά των σφαλμάτων και αδιάβροχες: IP67 •Ρυθμιζόμενη ικανότητα ανίχνευσης • Μετατροπή της τάσης του δικτύου σε εξαιρετικά χαμηλή τάση, 4.1 V DC • Λειτουργία με εξαιρετικά χαμηλή τάση, χωρίς τάση δικτύου στο καζανάκι

• Μετατροπή από μηχανικής σε ηλεκτρονικής ενεργοποίησης (σύστημα SmartForce) • Υδροηλεκτρική γεννήτρια (δεν απαιτείται σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο ή αντικατάσταση των μπαταριών) • Θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ: -25° και 65°C • Βαθμός προστασίας για την υδροηλεκτρική γεννήτρια: IP67 • Βαθμός προστασίας για το καλώδιο σύνδεσης: IP67 • Φίλτρο μικρών σωματιδίων ενσωματωμένο στην είσοδο της γεννήτριας • Σύνδεση με την παροχή νερού • Μέγιστη πίεση: < 10bar • Πίεση λειτουργίας μεταξύ: 0 και 10bar • Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ: -5° και 55°C • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiFePO4 με κύκλωμα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας • Ισχύς μπαταρίας: 2750mAh • Τάση τροφοδοσίας μπαταρίας 6,5Vdc • Καλώδια 2 πόλων συμβατά με KCC για ισχύ, τροφοδοσία και φόρτιση • Συμβατό με καζανάκια ProSys ™ 120 • Συμβατό με πλακέτες ανέπαφου αισθητήρα

• Μετατροπή από μηχανικής σε πνευματικής ενεργοποί ησης • 2 x 350mm πνευματικοί σωλήνες • Άγκιστρα πνευματικής βαλβίδας παροχής • Πνευματικές αναρτήσεις • Συμβατό με καζανάκια ProSys ™ 80

• Ρυθμιζόμενο εύρος ανίχνευσης χρήστη • Ρυθμιζόμενα διάστημα μεταξύ εκπλύσεων • Συμβατό με καζανάκια ProSys ™ 80 • Συμβατό με πλακέτες ανέπαφου αισθητήρα

89

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online