ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες Αξεσουάρ

Κιτ Ηλεκτρονικής Μετατροπής 80 – Υπέρυθρες

Κιτ SmartForce 80

Κιτ Πνευματικής Μετατροπής 150

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 80 NT IR

Τιμή XX

Ref R015167

Μοντέλο Κιτ SmartForce 80

Τιμή XX

Ref R019167

Μοντέλο Κιτ μετατροπής 150 P

Τιμή XX

Ref R009267

• Μετατροπή πλακετών για καζανάκι Symfo™ και Altes™ από μηχανικής ενεργοποίησης σε ηλεκτρονικής με αισθητήρα • Απαιτείται προεγκατάσταση της ηλεκτρικής σύνδεσης για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο • Παρέχεται με μετασχηματιστή για τη μετατροπή της τάσης του δικτύου σε εξαιρετικά χαμηλή τάση για βέλτιστη ασφάλεια • Συμβατό με καζανάκια ProSys™ 80

• Μετατροπή πλακετών για καζανάκι Symfo™ και Altes™ από μηχανικής ενεργοποίησης σε ηλεκτρονικής με υπέρυθρες • Απαιτείται προεγκατάσταση της ηλεκτρικής σύνδεσης για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο • Ο μετασχηματιστής παρέχεται με τις πλακέτες Septa Pro™ E1 και E2 • Συμβατό με καζανάκια ProSys™ 80

• Μετατροπή από μηχανικής σε πνευματικής ενεργοποίη σης • 2 x 350mm πνευματικοί σωλήνες • Άγκιστρα πνευματικής βαλβίδας παροχής • Πνευματικές αναρτήσεις • Συμβατό με καζανάκια ProSys ™ 150

90

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online