Специални предложения 2023

ТЕРМОСТАТНИ ДУШ СИСТЕМИ

Ceratherm T100 душ система с термостатен стенен смесител за вана/душ и възможност за вертикално и хоризонтално регулиране

Ceratherm T100 душ система с термостатен стенен смесител за душ и възможност за вертикално и хоризонтално регулиране

1322 лв. с ДДС* A7591AA

1019 лв. с ДДС* A7705AA

200 x 300

86

300

310 - 410

100

Ø50 79,5

□ 135

325

875 - 1175 300

150±13

G 1/2

1150 - 1450

Ø70

82

20 45

G 1/2

127

L=1750

161

A7591AA

200 x 300

86

300

310 - 410

100

Ø50 79,5

□ 135

625 - 925 300

900 - 1200

325

Ø70 137 - 163

G 1/2

100 mm

100 mm

L=1750

A7705AA

300 mm

300 mm

Душ глава: 300x200 mm Ръчен душ: 135 mm, 3-функционален Височина на щанга: 1236 - 1536 mm

Душ глава: 300x200 mm Ръчен душ: 135 mm, 3-функционален Височина на щанга: 986 - 1286 mm

Технология Cool body

Лесно почистване

3-функцио нален душ

Безопасност

Комфорт на температу рата

Широка водна струя

Удобство

Икономия на вода и енергия

39

Made with FlippingBook Ebook Creator