Специални предложения 2023

ТЕРМОСТАТНИ ДУШ СИСТЕМИ

Ceratherm T25 душ система със стенен термостатен смесител за вана/душ (за монтаж над вана)

Ceratherm T25 душ система с термостатен стенен смесител за вана/душ

783 лв. с ДДС* A7590AA

678 лв. с ДДС* A7629AA

120

Ø200

Ø50 79,5

308

10°±5°

Ø100

1498

1070

315

150±13

G 1/2

Ø70

80

20 45

L=1750

G 1/2

124

158

A7590AA

113

Ø250

Ø50 79,5

314

14°±5°

Ø100

315

1116

min. 700

150±13

G 1/2

Ø70

80

20 45

G 1/2

L=1750

124

158

A7629AA

Душ глава: Ø250 mm Ръчен душ: 100 mm, 3-функционален Височина на щанга: 1116 mm

Душ глава: Ø200 mm Ръчен душ: 100 mm, 3-функционален Височина на щанга: 1498 mm

Лесно почистване

3-функцио нален душ

Безопасност

Комфорт на температу рата

Широка водна струя

Удобство

Икономия на вода и енергия

41

Made with FlippingBook Ebook Creator