Специални предложения 2023

ДУШ СИСТЕМИ

Idealrain Soft душ система за инсталация със стенен смесител (без смесител)

IdealRain душ система за инсталация със стенен смесител (без смесител) 349 лв.

356 лв. с ДДС* A6281AA

НОВО

с ДДС* BC747AA

Ø200

130

207

10°

307

55.5 - 73.5

842 +5

(1049 - 1054)

L=1750

L=500

112

A6281AA

470

Ø200

14°

60

313

Ø25

Ø60

213

1118

50 63

1006

Ø21

840

G1/2

Ø41

IS_Idealrain_A6281AA_DSheet_RS

60 117 27

L1750mm

L800mm

BC747AA

Душ глава: Ø200 mm Ръчен душ: 80mm, 3-функционален Височина на щанга: 1049 mm

Душ глава: Ø200 mm Ръчен душ: Stick, 1-функционален Височина на щанга: 1118 mm

Лесно почистване

3-функцио нален душ

Широка водна струя

Удобство Икономия на вода и енергия

45

Made with FlippingBook Ebook Creator