Специални предложения 2023

РЪЧНИ ДУШОВЕ

НОВО

Idealrain Cube ръчен душ, 100 mm, 3-функционален

VidimaFresh ръчен душ, 100 mm, 3-функционален

Ръчен душ Stick Cube

121 лв. с ДДС* BD320АA

49.40 лв. с ДДС* B0003AA

42.40 лв. с ДДС* B0827AA

Idealrain Soft ръчен душ, 80 mm, 3-функционален

Idealrain Cube ръчен душ, 100 mm, 1-функционален

Idealrain Soft ръчен душ, 100 mm, 3-функционален

42.40 лв. с ДДС* B9403AA

38.80 лв. с ДДС* B0002AA

35.30 лв. с ДДС* B9401AA

Idealrain Soft ръчен душ, 100 mm, 1-функционален

VidimaFresh ръчен душ, 100 mm, 1-функционален

Idealrain Soft ръчен душ, 80 mm, 1-функционален

31.80 лв. с ДДС* B9402AA

31.80 лв. с ДДС* B0826AA

21.20 лв. с ДДС* B9400AA

Лесно почистване

3-функцио нален душ

Широка водна струя

Удобство Икономия на вода и енергия

48

Made with FlippingBook Ebook Creator