Τιμοκατάλογος 2022

Υποκαθήμενοι Νιπτήρες

Connect Running Track

Πορσελάνη

Προϊόν Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Running Track 62 x 41 cm, με σετ στήριξης. Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Running Track 55 x 38 cm, με σετ στήριξης. Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Running Track 48 x 35 cm, με σετ στήριξης.

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Running Track 62 x 41 cm Running Track 55 x 38 cm Running Track 48 x 35 cm

E505001 E504801 E504601

211,00 197,00 182,50

Χρώματα 01

Λευκό

125

E

175

15

D

B

150

A C

850

A B

C D E 415 285 175 480 310 190 545 335 205

590

E5046 E5048 E5050

480 350 550 380 620 410

540

107 Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online