Τιμοκατάλογος 2022

Νιπτήρες Επίπλων

Tempo

Προϊόν Tempo νιπτήρας επίπλου 81,5x45 cm, 1 οπής, με υπερχείλιση. Tempo νιπτήρας επίπλου 61x45 cm, 1 οπής, με υπερχείλιση.

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Νιπτήρας επίπλου 81,5 x 45 cm Νιπτήρας επίπλου 61 x 45 cm

E066901 E066801

156,50 109,50

Χρώματα 01

Λευκό

90

140

15

15

150

850

650

600

Ø35

B

A

75

610 400 815 490

E 0668 .. E 0669 ..

205

450

245

A B

134

Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online