Τιμοκατάλογος 2022

Επίτοιχοι Νιπτήρες

Connect

Προϊόν Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 55 x 38 cm, 1 οπής. Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 40 x 36 cm, 1 οπής.

Απαραίτητος εξοπλισμός Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Νιπτήρας Cube 55 x 38 cm Νιπτήρας Cube 40 x 36 cm

E714001 E713701

134,00 131,00

Απαραίτητος εξοπλισμός Βίδες στήριξης για νιπτήρες

J117767

7,00

Προτεινόμενος εξοπλισμός Κολόνα δαπέδου για νιπτήρες 60 & 55 cm

E711201 E711301 E711401

103,00 120,00 109,50

Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες

Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες 50, 45 & 40 cm

Χρώματα 01 Λευκό 67 Χρωμέ

35

J

J

200

30

60

F

G

D

E

H

C

850

850

795

795

B A

150

80*

L

L

K

K

* 150 Χωρίς κρεμαστή κολόνα

Οπές υπερχείλησης

K L Κεραμικά

A B C D E F G 550 430 205 180 375 140 400 310 205 175 360 125

H J

E 7140 ..

175 470 280 160 455 195

565 615 580 630

o o

E 7137 ..* * Χωρίς κολόνα δαπέδου

148

Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online