Τιμοκατάλογος 2022

Επίτοιχοι Νιπτήρες

Tempo

Πορσελάνη

Προϊόν Tempo νιπτήρας 60x50 cm, 1 οπής. Tempo νιπτήρας 50x43 cm, 1 οπής. Δυνατότητα τοποθέτησης ως επίτοιχοι, συνδυάζεται και με

κολόνα/κρεμαστή κολόνα. Απαραίτητος εξοπλισμός Βίδες στήριξης για νιπτήρες Προτεινόμενος εξοπλισμός

Κολόνα κρεμαστή για νιπτήρες 60 & 50 cm. Κολόνα δαπέδου για νιπτήρες 60 & 50 cm.

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Νιπτήρας 60 cm, 1 οπή Νιπτήρας 50 cm, 1 οπή

T056401 T056601

165,50 106,00

Απαραίτητος εξοπλισμός Βίδες στήριξης για νιπτήρες

J117767

7,00

Προτεινόμενος εξοπλισμός Κολόνα κρεμαστή

T423001 T422901

76,50 76,50

Κολόνα δαπέδου

Χρώματα 01 Λευκό 67 Χρωμέ

J

(not supplied)

K

K

55

185

185

185

480

concealed bracket (supplied)

G wall bolts

850

H screws

M

115 160

N

O

E

E

F

F

C

C

D

D

B A

B A

A B C D E F G 600 520 495 330 70 205 500 430 440 285 60 200

H J

K L

M

N O 140 280 135 275

T 0564 .. T 0566 ..

795 735 360 790 720 280

280 850 200 845

120 115

157 Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online