Τιμοκατάλογος 2022

Πλακέτες Oleas™M1 / M1 Smart Flush / P1

ProSys™

Designer: Studio Levien

Προϊόν Oleas™ M1 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουγιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, λευκό και silk black. Oleas™ M1 Smart Flush πλακέτες για καλύτερη υγιεινή, 2 λειτουγιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση του Smart Flush kit R018667) Oleas™ P1 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουγιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικoύ κιτ μετατροπής) Απαραίτητος εξοπλισμός -Smart Flush κιτ R018667 (για τις πλακέτες Oleas™ M1 Smart Flush) -Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Oleas™ P1 πνευματικές) -Μηχανικό κιτ R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M1& M1 Smart Flush σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης) -Smart Flush καθαριστικό R019267(απαραίτητο για πλακέτες Oleas M1 Smart Flush & Oleas M2 Smart Flush)

Εντοιχιζόμενα Καζανάκια

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk black

R0115AA R0115JG R0115AC R0115A6 R0117AA

48,50 52,00 36,50 67,00 60,50

Oleas™ M1 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, χρωμέ (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής & καθαριστικού) Oleas™ M1 πλακέτα Smart Flush2 λειτουργιών, χρωμέ ματ (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής & καθαριστικού) Oleas™ M1 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής & καθαριστικού) Oleas™ P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής) Oleas™ P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής) Oleas™ P1 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)

R0117JG

63,50

R0117AC

50,00

R0116AA R0116JG R0116AC

76,00 78,50 60,50

Απαραίτητος εξοπλισμός Smart Flush κιτ (για πλακέτες R0117)

R018667 R014967 R009867 R009267 R017667 R019267

56,50 31,50 31,50 31,50 34,00 21,00

Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 80 & πλακέτες R0116) Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 120 & πλακέτες R0116) Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150 & πλακέτες R0116)

Μηχανικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0115 & R0117) Smart Flush καθαριστικό (απαραίτητο για πλακέτες Oleas M1 Smart Flush & Oleas M2 Smart Flush)

Χρώματα ΑΑ Χρωμέ JG Χρωμέ ματ AC Λευκό A6 Silk Black 67 Χρωμέ

234

8,5

154

171

Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online