Τιμοκατάλογος 2022

Πλακέτες Oleas™M3 / P3

ProSys™

Designer: Studio Levien

Προϊόν Oleas™ M3 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουγιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, λευκό και silk black. Oleas™ P3 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουγιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικoύ κιτ μετατροπής)

Εντοιχιζόμενα Καζανάκια

Απαραίτητος εξοπλισμός Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Oleas™ P3 πνευματικές) Μηχανικό κιτ R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M3, σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης)

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk white Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk black

R0123AA R0123JG R0123AC R0459AW R0123A6 R0124AA R0124JG R0124AC

48,50 52,00 36,50 58,50 67,00 76,00 78,50 60,50

Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής) Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής) Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)

Απαραίτητος εξοπλισμός Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 80 & πλακέτες R0124) Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 120 & πλακέτες R0124) Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150 & πλακέτες R0124)

R014967 R009867 R009267 R017667

31,50 31,50 31,50 34,00

Μηχανικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0123)

Χρώματα ΑΑ Χρωμέ JG Χρωμέ ματ AC Λευκό AW Silk White A6 Silk Black 67 Χρωμέ

241

8,5

165

173

Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online