Τιμοκατάλογος 2022

Πλακέτες Solea P1

ProSys™

Προϊόν Solea P1 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουγιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικoύ κιτ μετατροπής)

Εντοιχιζόμενα Καζανάκια

Απαραίτητος εξοπλισμός Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Solea P1 πνευματικές)

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Solea P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής) Solea P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής) Solea P1 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)

R0133AA R0133JG R0133AC

70,00 70,00 55,00

Απαραίτητος εξοπλισμός Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80 Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120 Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150

R014967 R009867 R009267

31,50 31,50 31,50

Χρώματα ΑΑ Χρωμέ JG Χρωμέ ματ

AC Λευκό 67 Χρωμέ

215

10

64

145

177

Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online