Τιμοκατάλογος 2022

Strada II

Μπιντέ κρεμαστό Designer: Robin Levien

Προϊόν Strada II μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης & με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Προτεινόμενος εξοπλισμός Σιδηρά στηρίγματα για Strada II μπιντέ κρεμαστό

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης

T456801

310,50

Προτεινόμενος εξοπλισμός Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ

J117867

52,50

Χρώματα 01 Λευκό 67 Χρωμέ

180 80

Ø25

170

400

320 220

185

220

100

105

Ø35

265

65

540

360

260 360

32

Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online