Τιμοκατάλογος 2022

Μπιντέ δαπέδου | Μπιντέ κρεμαστό

i.life Space

Πορσελάνη

Προϊόν i.life S μπιντέ δαπέδου, BTW, μικρής προβολής - μόνο 48cm. i.life S μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης, μικρής προβολής μόνο 48cm. Προτεινόμενος εξοπλισμός Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστού μπιντέ.

Προϊόν

Κωδικός

Tιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)

Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης.

T459301 T459501

141,50 152,00

Μπιντέ δαπέδου, BTW.

Προτεινόμενος εξοπλισμός Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ

J117867

52,50

Χρώματα 01 Λευκό 67 Χρωμέ

130

180 80

Ø25

160

165

400

400

200

190

320

95

190

170

360

220

120

100

Ø35

340

Ø35

60

200

200

60

T459301

T459501

480

480

340

310

285 355

250 355

75 Ideal Standard Τιμοκατάλογος 2022

Made with FlippingBook - Share PDF online