ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Πλακέτες για Καζανάκι Ελάχιστο πάχος τοίχου (mm)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ProSys ™ 120 P

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ProSys ™ 80 M

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ProSys ™ 120 M

15 15 15 15

15 15 15 15

0 0 0 0

Oleas ™ M1 Oleas ™ M2 Oleas ™ M3 Oleas ™ M4

10 10

10 10

0 0

Solea ™ M1 Solea ™ M2

Μηχανική Πνευματική Ηλεκτρονική

10 10

10 10

0 0

Septa Pro ™ M1 Septa Pro ™ M2

40 40 40

40 40 40

25 25 25

Oleas ™ P1 Oleas ™ P2 Oleas ™ P3

20 25

20 25

25 25

Solea ™ P1 Solea ™ P2

10 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο

10 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο

0 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο

Septa Pro ™ P1 Septa Pro ™ P2* Septa Pro ™ P3* Septa Pro ™ P4* Septa ™ Floor Septa ™ XS P1* Septa ™ XS P2*

10 10

10 10

10 10

Septa Pro ™ E1 Septa Pro ™ E2

10 10

10 10

0 0

Symfo ™ NT1 Altes ™ NT1

*Δεν απαιτείται ελάχιστο πάχος τοιχώματος καθώς η πλακέτα δεν εγκαθίσταται στο μπροστινό μέρος του καζανακίου. Απαιτείται ανέπαφη πλακέτα για την πρόσβαση στο καζανάκι.

62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online