ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες ProSys ™ 120

Καζανάκι λεκάνης 120 M

Εντοιχιζόμενο καζανάκι για τοπο θέτηση σε τούβλο 120 M

Πλαίσιο Στήριξης 120 M

Μοντέλο Καζανάκι λεκάνης 120 M

Τιμή XX

Ref R015667

Μοντέλο Εντοιχιζόμενο καζανά κι για τοποθέτηση σε τούβλο 120 M

Τιμή XX

Ref R009767

Μοντέλο Πλαίσιο Στήριξης 120 M

Τιμή XX

Ref R009467

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Διογκωμένο πολυστυρένιο περικλείει το καζανάκι για ταχύτερη εγκατάσταση και άριστη μόνωση • Πραγματικό βάθος καζανακίου 144mm • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 και 4 • Παροχή νερού από πίσω κεντρικά άνω, που απομονώνεται εσωτερικά για ευκολότερο σέρβις και συντήρηση • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/90 με προσαρμογείς 90/100 και 90/110

• Συμβατό με εφαπτόμενες λεκάνες ελεύθερης τοποθέτησης • Για εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής • Ελάχιστο βάθος τοίχου 126mm • Παρέχεται με αντισυμπυκνωτική επένδυση και πλέγμα γύψου • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4/4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 & 4 • 2 επιλογές παροχής νερού (από πίσω κεντρικά άνω & από την αριστερή πλευρά άνω) • Εφοδιασμένο με αναστρέψιμους βραχίονες καζανακίου για τοποθέτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω • Σωλήνας έκπλυσης λεκάνης και στεγανοποιητικό

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλιν θοδομής και ινογυψοσανίδας • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Γρήγορα ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών με φρένα, που επι τρέπουν να γίνει η εγκατάσταση από ένα άτομο • Ρυθμιζόμενο ύψος μεταξύ 0 και 200 mm • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με το σύστημα στήριξης EasyFix ® • Ρυθμιζόμενο βάθος από 150 έως 210 mm • Πλαίσιο ανθεκτικό στη διάβρωση και τις εκδορές • Γωνία παροχής ρυθμιζόμενου βάθους και κατεύθυνσης • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατρο πής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυ σης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 & 4 • 2 επιλογές παροχής νερού (από πίσω κεντρικά άνω & από την αριστερή πλευρά άνω) • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/90 με προσαρμογείς 90/100 και 90/110

66

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online