ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Solea ™ M1

Solea ™ M2

Solea ™ P1

245

215

10

245

19

17

64

160

165

145

Μοντέλο M1 Λευκό M1 Χρωμέ

Τιμή XX XX

Ref R0108AC R0108AA

Μοντέλο M2 Λευκό M2 Χρωμέ

Τιμή XX XX

Ref R0109AC R0109AA

Μοντέλο P1 Λευκό P1 Χρωμέ P1 Ματ χρωμέ

Τιμή XX XX XX

Ref R0133AC R0133AA R0133JG

•Υλικό ABS • Διπλή λειτουργία • Μηχανικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

•Υλικό ABS • Διπλή λειτουργία • Μηχανικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

•Υλικό ABS • Διπλή λειτουργία

• Πνευματικής ενεργοποίησης • Δύναμη ενεργοποίησης < 20N

81

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online