Специални предложения 2023

ТЕРМОСТАТНИ ДУШ СИСТЕМИ

Ceratherm T25 душ система със стенен термостатен смесител за душ с възможност за вертикално и хоризонтално регулиране

Ceratherm Т125 душ система със стенен термостатен смесител за душ

1007 лв. с ДДС* A7589AA

799 лв. с ДДС* A7628AA

НОВО

Ø300

72

350

Ø60 76 - 86

985

1191

304

137 - 163

G 1/2

Ø70

L=1750

A7589AA

Ø250

87

300

310 - 410

100

Ø50 79,5

Ø110

625 - 925 300

900 - 1200

315

137 - 163

G 1/2

Ø70

100 mm

L=1750

A7628AA

300 mm

Душ глава: Ø250 mm Ръчен душ: 110mm, 3-функционален Височина на щанга: 987 - 1287 mm

Душ глава: Ø300 mm Ръчен душ: Stick, 1-функционален Височина на щанга: 1191 mm

Технология Cool body

Лесно почистване

3-функцио нален душ

Безопасност

Комфорт на температу рата

Широка водна струя

Удобство

Икономия на вода и енергия

40

Made with FlippingBook Ebook Creator