ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

Τεχνικές πληροφορίες ProSys ™ 80

Καζανάκι λεκάνης 80 M

Εντοιχιζόμενο καζανάκι για τοπο θέτηση σε τούβλο 80 M

Πλαίσιο Στήριξης 80 M

Μοντέλο Καζανάκι λεκάνης 80 M

Τιμή XX

Ref R014767

Μοντέλο Εντοιχιζόμενο καζανά κι για τοποθέτηση σε τούβλο 80 M

Τιμή XX

Ref R014667

Μοντέλο Πλαίσιο Στήριξης 80 M

Τιμή XX

Ref R014367

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και ινογυψοσανίδας • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Ελάχιστο βάθος 80mm • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 και 5 • 3 επιλογές παροχής νερού (κεντρικά άνω, αριστερά και δεξιά από το κέντρο) • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/100mm

• Συμβατό με εφαπτόμενες λεκάνες ελεύθερης τοποθέτησης • Για εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής • Ελάχιστο βάθος τοίχου 80mm • Παρέχεται με αντισυμπυκνωτική επένδυση και πλέγμα γύψου • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά: • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L Τύπου 6 • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5/5.5 λίτρα Τύπου 5 • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 & 4 • 3 επιλογές παροχής νερού (κεντρικά άνω, αριστερά και δεξιά από το κέντρο) • Παρέχεται με ενσωματωμένους βραχίονες στερέωσης καζανακίου και ρυθμιζόμενους βραχίονες ανάρτησης • Σωλήνας έκπλυσης λεκάνης και στεγανοποιητικό με πλήρες μονωτικό περίβλημα EPS

• Συμβατό με όλες τις κρεμαστές λεκάνες • Για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και ινογυψοσανίδας • Ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών μεταξύ 0> 200mm • Πλαίσιο δοκιμασμένο για φορτίο έως 400 κιλών • Ρυθμιζόμενο βάθος 120 >170mm • Μηχανική ενεργοποίηση πλακέτας • Διατίθενται κιτ πνευματικής και ηλεκτρονικής μετατροπής της πλακέτας • Επιτρέπει τη συντήρηση μέσω της θυρίδας επίσκεψης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δοχείου Χαρακτηριστικά • Προρυθμισμένη διπλή έκπλυση στα 6L/3L • Απλή ρύθμιση για τη μείωση του όγκου πλήρους έκπλυσης από τα 6 στα 4,5 λίτρα • Δοχείο πολυπροπυλενίου με καλές χημικές ιδιότητες, αντοχή στην καταπόνηση και στη θερμότητα • Αθόρυβη βαλβίδα παροχής νερού, πιστοποιημένης κατηγορίας NF 1, με κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό καθυστέρησης της επαναπλήρωσης για εξοικονόμηση νερού • Δοχείο πάχους 3mm, με αντισυμπυκνωτική επένδυση • Σήμανση CE κατά EN 14055 Κατηγορία 1 Τύπος 6 και 5 • 3 επιλογές παροχής νερού (κεντρικά άνω, αριστερά και δεξιά από το κέντρο) • Παρέχεται με όλα τα εξαρτήματα πλαισίου και λεκάνης • Σωλήνας σύνδεσης διαμέτρου 90mm και γωνία παροχής 90/100mm

68

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online